KÖZ-ÉP-PONT 2017

III. Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó.

2017. Július 18 - 21 

Facebook

Mile Lajos kolozsvári főkonzul Bácsfaluban

Október az a hónap, amikor a magyar történelem nevezetes eseményeire szoktunk emlékezni. Október 6-án, a 13 Aradi vértanura, 23-án pedig az 56-os magyarországi szabadságharcra, forradalom hőseire. Ezen ünnepségek, emlékezések kapcsán a bácsfalusi gyülekezet és a Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális Egyesület olyan rendezvényeket szervez, amely a szabadságharcok és forradalmak üzenetét hozzák közelebb a mai ember számára. Nagy öröm volt számunkra, hogy ez évben is rendezvényünk, megemlékezésünk alkalmával kiemelkedő vendég jelenlétének örvendezhettünk. Öröm volt számunkra, hogy Mile Lajos kolozsvári főkonzul ellátogatott Négyfaluba, ahol a történelmi egyházak képviselőivel való találkozása során, megismerkedhetett a Négyfalusi magyar közösséggel, a közösség örömeivel és gondjaival. A Borcsa Est keretében Mile Lajos főkonzul találkozhatott Négyfalu magyarságával, a magyar egyházak és civil szervezetek képviselőivel. Az Est keretében a főkonzul „Magyarország nemzetpolitikája és a szórványmagyarság” címmel tartott előadást. Az előadás kapcsán kihangsúlyozódott, hogy Magyarország komolyan foglalkozik az anyaország határain kívül élő magyarok sorsával, és külön odafigyel a szórványokban élő magyar közösségek életére. Ennek az a jele, hogy számos program, pályázati lehetőség által megteremtődik sok esetben a közösség építés anyagi feltétele. A tömbmagyarság és szórvány kapcsolatának helyzetén is tovább kell dolgozni, közös programokat szervezni. A főkonzul azt is kihangsúlyozta, hogy a helyi közösségek, egyházi és civil szervezetek mindent meg kell tegyenek, hogy hagyományaikat ápolják, iskoláikat megőrizzék, az ősöktől örökölt népviseletet megtartsák és tovább adják. A Borcsa Esten a főkonzul felhívását igazolták a négyfalusi hagyományőrzők csoportjának képviselői, akik csángó népviseletben jelentek meg a főkonzullal való találkozón. Barkó Etelka nyugdíjas tanárnő, Négyfalu díszpolgára bemutatta a csángó népviseletet és örömmel beszélt arról, hogy e viseletnek nem csak múltja, hanem jelene és ez által jövője is van. Vannak elszánt életű fiatalok, akik a csángó hagyományokat ápolni és továbbadni akarják. A jelenlevők közül többen is értékelték azt az odafigyelést amit Kolozsvár, Csikszereda és Budapest irányából érez a szórvány és különösen a barcasági magyarság. Mile Lajos főkonzul kihangsúlyozta azt is, hogy helyben kell megteremteni az anyagi „jóléti” élet feltételeit, hogy a szórványban élő fiataljaink vállalják az itthon maradást és ez által megforduljon a folyamat, közösségeink erősödjenek számbelileg is gyarapodjanak. A Borcsa Esten Sólyom Tamás zongoraművekkel örvendeztette meg a jelenlevőket. A résztvevők pedig azzal a reménnyel búcsúztak Mile Lajos főkonzultól, hogy itt a Barcaságban máskor is lesz lehetőség az ilyen felemelő találkozásokra.

Bácsfalusi konfirmandusok Mecklenburgban

A Grabowi gyülekezettel több mint öt éve létezik testvérgyülekezeti kapcsolat.

Az elmúlt évben a grabowi konfirmandusok látogattak el Bácsfaluba amely találkozás keretében egy testvérgyülekezeti megállapodás is aláíródott.

Ennek következtében már a tavaly megfogalmazódott az, hogy ez évben a Bácsfalusi fiatalok, konfirmandusok kiránduljanak Németországba.

A hétnapos látogatás során számos helyen járhattunk. A németországi látogatásunk Hamburgban kezdődött, ahol az észak németországi milliós város gazdasági hatalmát fedezhettük fel sétálás közben.

A Hamburgi séta után megérkeztünk Grabowba, ahol házigazdáink nagy szeretettel fogadtak bennünket. A Grabowi Polgármester is fogadta konfirmandusainkat, akinek meghívására a Bácsfalusi konfirmandusok fürödtek a gyönyörű grabowi strandon.

A kirándulás során nem maradhatott el a Rostocki, Warnemündei és Schwerini látogatás sem, ahol az észak német tartomány jeles múltját tükröző emlékeket nézhettük meg.

Nagy élmény volt a Balti tengerben való fürdés és  

az Elda folyamon való kenuzás is.

A találkozásnak részét képezték az iskolai látogatások, a koncertek és az istentiszteleti szolgálat.

Konfirmandusaink számos élménnyel térhettek haza.

Abban a reményben búcsúztunk, hogy a találkozásoknak továbbra is lesz folytatása.