KÖZ-ÉP-PONT 2017

III. Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó.

2017. Július 18 - 21 

Facebook

IMAHETI TUDÓSÍTÁS – 3 NAP

Kedden, január 22-én a magyar kultúra napján  d.u. 18-órakkor a csernátfalusi evangélikus templomban gyűltek össze a négyfalusi magyar történelmi egyházak hívei.

Felemelő érzés volt sokak számára, hogy az ökumené, a Krisztusban való testvériség hogyan élhető meg ilyen alkalmakon: „evangélikus templomban az unitáriusok a házigazdák, református lelkész prédikál, evangélikus, református és katolikus énekeket énekelünk”.

Az imahét 3. napján Nt. Márk László Gyula négyfalusi református lelkipásztor a 2 Mózes 1, 15 – 22 alapján hirdette Isten igéjét. „Az igehirdetésben elhangzott, hogy az egyiptomi fogságban sínylődő zsidó nép, hit által tudott megmaradni. Ezt a hitet generációról – generációra, mint hagyatékot tovább adták, és ez megtartó erő volt, útmutatás volt akkor is, amikor a fáraó parancsa ellen, az életért cselekedtek. ….. Ma is ez a feladatunk, hogy a hitet, az istenfélelmet gyermekeinknek, unokáinknak továbbadjuk, hogy megmaradjon népünk, nemzetünk egyházunk az elkövetkező időkben is.”

Az istentisztelet végén sokak arcán észre lehetett venni azt, hogy örülnek a találkozásoknak, és hálásak ezekért az alkalmakért.

Több férfi őszintén elmondta: „Jó, ha az ember a szürke hétköznapokban is ilyen imaórákon részt vehet. Jó látni, hogy megtelek a templomok, jó látni, hogy sokan vagyunk.”

Az istentiszteletet a himnusz eléneklésével zártuk.

Barcsa István

bácsfalusi lelkipásztor 

   

IMAHETI TUDÓSÍTÁS – 2 NAP

Hétfőn, január 21-én d.u. 18-órakkor a türkösi evangélikus templomban gyűltek össze a négyfalusi magyar történelmi egyházak hívei.

Jó volt látni, hogy a „nagy templomban” sokan vannak.

Ez alkalommal igét hirdetett Nt. Barcsa István bácsfalusi lelkipásztor.

A prédikációban elhangzott, hogy „…a világ, a társadalom mindig megfogalmazza az ember fele az elvárásait. Megfogalmazza, hogy hogyan öltözködjön, milyen házba lakjon, milyen autót vezessen, milyen telefonja, számítógépje legyen, hova menjen szabadságra és ezeknek az elvárásoknak, az emberek igyekeznek  megfelelni. …. de vajon felteszik-e sokan a kérdést, hogy mi az elvárása Istennek? Mit vár el tőlünk az Isten?.......... A 21-ik század embere, élete peremére helyezi az Istent, a lélek dolgait. ……. Lélek nélkül nincsen élet…. Ezékiel lelki szemei előtt egy völgyet látott, ami tele volt szétszórt lélektelen csontokkal…. Isten azt kérdi a prófétától: életre kelnek-e ezek a csontok? Másképpen fogalmazva, van-e a változásra remény?

Elhangzik a próféta bölcs válasza: Uram, te tudod….. Az igében is azt olvassuk, ami az embernek lehetetlen az Istennek lehetséges. Istennek lehetséges volt a semmiből mindent megteremteni.  Ne kételkedjünk, hanem higgyük, hogy neki hatalma van ma lélektelen embereket, közösségeket életre kelteni, hatalma van ma is csodákat tenni.”

Gyülekezeti tagok megszólalnak:

Az istentisztelet végén sokan elmondták: „nagyon jó az imahét, mert a mellett, hogy más lelkészek igehirdetését hallgatjuk, ez alkalommal más gyülekezetek templomába is ellátogatunk.”

Egyik idős asszony bevallotta: „Tiszteletes úr – annak ellenére, hogy csernátfalusi vagyok, a tavaly az imahét alkalmával voltam először itt a templomba, és most vagyok másodszor. Hála Istennek, hogy ez van.” 

Barcsa István

bácsfalusi lelkipásztor